نویسنده جوان

نویسنده رمان

نویسنده جوان

نویسنده رمان

پیام های کوتاه
آخرین مطالب
 • ۹۶/۰۵/۱۵
  1984
۰۵
آبان
وبلاگی برای معرفی رمان های خارجی
و عاشقانه های شخصی؛
تقدیم به دوستداران ادب و هنر...
 • مهدی کاشانی زاده
۲۳
آبان
چشمان کوچک و تیله ای دخترک، مجذوب تصویر رنگارنگی شد که پشت ویترین مغازه نقاشی شده بود. دلش لرزید؛ پاهایش ایستاد. 
 • مهدی کاشانی زاده
۰۹
آبانبه این ماهی ها نظاره کن؛ 

که چطور شادمانه می رقصند!! 

عاشقند و سرخوش

 به موج دوار کوچکی که می سازم؛ 

در پس هر اذان...

 تو نیز مثل آنان عاشق باش. 

حتی اگر دنیایت به کوچکی حوض حیاط خانه ام باشد...


 • مهدی کاشانی زاده
۱۹
مهر
ارنست همینگوی
خلاصه: داستان جوانی است به نام فردریک هنری که در ارتش ایتالیا خدمت می کند او در بحبوحه جنگ عاشق پرستاری میشود و....
 • مهدی کاشانی زاده
۱۵
مرداد

نویسنده:جرج اورول

 • مهدی کاشانی زاده
۰۵
مرداد
بهار را از یاد برده ام.
تفال حافظ دست چینِ پسر دستفروش؛
 • مهدی کاشانی زاده
۲۶
تیر

نویسنده:گابریل گارسیا مارکز

 • مهدی کاشانی زاده
۲۶
تیر

قسم نباید خورد

 • مهدی کاشانی زاده
۱۲
تیر

نویسنده: آگاتا کریستی

 • مهدی کاشانی زاده
۱۱
تیر

نویسنده: طه حسین

 • مهدی کاشانی زاده
۱۳
خرداد
نویسنده:لئو تولستوی
 • مهدی کاشانی زاده