نویسنده جوان

نویسنده رمان

نویسنده جوان

نویسنده رمان

پیام های کوتاه
آخرین مطالب
 • ۹۶/۰۵/۱۵
  1984

۱۰ مطلب با موضوع «عاشقانه های شخصی خودم» ثبت شده است

۱۳
آذر

بهارِ من نیامد شرمِ بسیار

 • مهدی کاشانی زاده
۲۳
آبان
چشمان کوچک و تیله ای دخترک، مجذوب تصویر رنگارنگی شد که پشت ویترین مغازه نقاشی شده بود. دلش لرزید؛ پاهایش ایستاد. 
 • مهدی کاشانی زاده
۰۹
آبانبه این ماهی ها نظاره کن؛ 

که چطور شادمانه می رقصند!! 

عاشقند و سرخوش

 به موج دوار کوچکی که می سازم؛ 

در پس هر اذان...

 تو نیز مثل آنان عاشق باش. 

حتی اگر دنیایت به کوچکی حوض حیاط خانه ام باشد...


 • مهدی کاشانی زاده
۰۵
مرداد
بهار را از یاد برده ام.
تفال حافظ دست چینِ پسر دستفروش؛
 • مهدی کاشانی زاده
۲۶
تیر

قسم نباید خورد

 • مهدی کاشانی زاده
۱۳
خرداد

سوار قطاری شده ام. آرام و کسل کننده، در مسیری طولانی که انتهایش مشخص نیست.

 • مهدی کاشانی زاده
۲۰
ارديبهشت

چشم آلویی و لب نارنجیِ من

در این کوچه ی خاکی

و دلتنگِ صدایت 

گذر کن.

 • مهدی کاشانی زاده
۳۱
فروردين

دیگر نیازی نیست با هر طلوع خورشید تا ساعت ها به تقویم اتاقم خیره شوم. حسابش را در آوردم. یک عمر گذشته است.

 • مهدی کاشانی زاده
۱۴
فروردين

زمستان رو به پایان است و من
در میان گذر ثانیه ها
سفره ام کامل نیست.

 • مهدی کاشانی زاده
۱۲
اسفند

نگاهت را به ساعت بسپار.

به عقربه های خاک گرفته.

 • مهدی کاشانی زاده